Nye fronter på eksisterende kjøkken

De fleste kjøkkenprodusenter har litt forskjellige boringer på innsiden av skrogene, dette innebærer at hengslene ikke passer til boringene til kjøkkendøren.

For å unngå feilproduksjoner av nye kjøkkendører til  eksisterende kjøkken bruker man innen kjøkkenfornyele monteringsplater for fornyelse. Monteringsplaten passer til alle årganger og kjøkkenmodeller fordi den er monteres direkte på eksisterende skrogside med skruer.Samtlige dører som skal monteres på kjøkken, bad eller garderober trenger monteringsplate som er montert i sidene på skrogene. Hengslene som sitter på dørene festes så i monteringsplaten. Ved kjøp av nye kjøkken så er det normalt med monteringsplate som settes i hullrekkene på skroget. Disse hullrekene har ingen internasjonal standard og varierer derfor fra produsent og produksjonsmodeller.

Ved å sette en «kloss» rett under skroget får man lettere satt døren i riktig høyde. Etter døren er festet kan man justere døren opp 2 mm.
Fornyelseplaten skrus direkte inn i skroget, egne tapper på platen sørger for at platen har riktig avstand inn i skroget.